The terms and conditions were last updated on February 12, 2022

1. Introduction

These Terms and Conditions apply to this website and to transactions related to our products and services. You may still have obligations arising from additional contracts related to your relationship with us or any products or services you receive from us. In the event that any provision of any Additional Contracts conflicts with the provisions of these Terms, the provisions of such Additional Contracts shall prevail.

2. By way of obligation

By registering, accessing or otherwise using this site, you agree to abide by these Terms and Conditions set forth below. Simple use of this site implies knowledge and acceptance of these Terms and Conditions. In some particular cases, we may ask for your explicit consent.

3. Electronic communication

By using this site or communicating with us by electronic means, you acknowledge and agree that we may communicate electronically with you on our site or by sending an e-mail to you and you agree that all agreements, notices , disclosures and other communications that we send you electronically to meet any legal requirement, including but not limited to the requirement that such communications be in writing.

4. Intellectual property

We or our licensors own and control all copyrights and other intellectual property rights in the site and the data, information and other resources displayed by or accessible on the site.

4.1 All rights reserved

Unless a specific content requires otherwise, you are not granted a license or any other right under copyright, trademark, patent or other intellectual property rights. This means that you will not use, copy, reproduce, reproduce, display, distribute, embed in any electronic medium, modify, reverse, decompile, transfer, download, transmit, monetize, sell, market or promote any resources on this website. . in any form, without our prior written permission, except and only to the extent otherwise provided in the mandatory legal regulations (such as the right to cite).

5. Newsletter

Notwithstanding the above, you may send our newsletter electronically to others who may be interested in visiting our website.

6. Ownership of a third party

Our site may include links or other references to the websites of other parties. We do not monitor or review the content of the websites of other parties to which this website refers. Products or services offered by other websites will be subject to the applicable Terms and Conditions of these third parties. The opinions expressed or materials appearing on these sites are not necessarily shared or approved by us.

We will not be responsible for the privacy practices or the content of such sites. You will bear all risks associated with the use of these websites and any related third party services. We will not accept any liability for any loss or damage of any kind whatsoever, as a result of your disclosure of your personal information to third parties.

7. Use responsibly

By visiting our site, you agree to use it only for the purposes set and permitted by these Terms, any additional contracts entered into with us and the generally accepted online laws, regulations and practices and industry guidelines. You must not use our site or services to use, publish, or distribute any material that consists of (or is related to) malicious computer software; use the data collected from our site for any direct marketing activity; to carry out any activities of systematic or automatic data collection on or in connection with our site.

Engaging in any activity that causes or may cause damage to the site or that interferes with the performance, availability or accessibility of the site is strictly prohibited.

8. Registration

You can register an account on our website. During this process, you may be asked to choose a password. You are responsible for maintaining the privacy of your passwords and account information, and you agree not to share your passwords, account information, or secure access to our site or services with anyone else. You must not allow another person to use your account to access the website, as you are responsible for all activities that occur through the use of your passwords or accounts. You must notify us as soon as you become aware that there is a disclosure of your password.

After closing your account, do not attempt to register a new account without our permission.

9. Sending ideas

Do not submit ideas, inventions, copyrighted works or other information that may be considered your own intellectual property, unless we have first signed an intellectual property agreement or non-disclosure agreement. If you provide us with the information in the absence of such written agreement, you grant us a worldwide, irrevocable, non-exclusive, non-copyrighted license to use, reproduce, store, adapt, publish, translate and distribute your content by any existing or future means.

10. Discontinuation of use

We may, in our sole discretion, at any time, modify or discontinue access, temporarily or permanently, to the Website or any service on it. You agree that we will not be liable to you or any other third party for any such modification, suspension or interruption of access to or use of the website or the content you have shared on the site. You will not be entitled to any compensation or other payment, even if certain features, settings and / or any Content that you have contributed to or relied on are permanently lost. You must not bypass or avoid, or attempt to bypass or avoid any measures restricting access to our website.

11. Warranties and liability

Nimic din această secțiune nu va limita sau exclude nicio garanție implicită prin lege, limitarea sau excluderea căreia ar fi ilegale. Acest site web și tot conținutul de pe site sunt furnizate ca atare și în măsura disponibilității actuale și pot include inexactități sau erori tipografice. Respingem în mod explicit toate garanțiile de orice fel, fie ele explicite sau implicite, cu privire la disponibilitatea, acuratețea sau caracterul complet al Conținutului. Nu oferim nicio garanție că:

  • acest site web sau produsele ori serviciile noastre îți vor satisface cerințele;
  • acest site web va fi disponibil în mod neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori;
  • calitatea oricărui produs sau serviciu cumpărat sau obținut de tine prin intermediul acestui site îți va satisface așteptările.

Nimic de pe acest site web nu constituie sau este menit să constituie sfaturi juridice, financiare sau medicale de orice fel. Pentru consultanță, ar trebui să consulți un profesionist corespunzător.

Următoarele dispoziții ale acestei secțiuni se vor aplica în măsura maximă permisă de legea aplicabilă și nu vor limita sau exclude răspunderea noastră cu privire la orice problemă pe care ar fi ilegal sau interzis să o limităm pentru care ar fi ilegal sau interzis să ne excludem răspunderea. Nu vom fi răspunzători în niciun caz pentru orice daune directe sau indirecte (inclusiv orice daune legate de pierderea profiturilor ori veniturilor, pierderea ori deteriorarea datelor, software-ului ori a bazelor de date sau pierderea ori deteriorarea proprietății sau datelor) suportate de tine sau de orice terță parte, care rezultă din accesarea sau sau utilizarea de către tine a site-ului nostru web.

Cu excepția măsurii în care orice contract suplimentar prevede în mod expres altceva, răspunderea noastră maximă față de tine pentru toate daunele care decurg din, sau legate de, site-ul web sau de orice produse și servicii comercializate sau vândute prin intermediul site-ului, indiferent de forma acțiunii legale care impune răspunderea (indiferent dacă pe baza contractului, echitate, neglijență, conduită intenționată, delict sau altă formă de acțiune legală) vor fi limitate la prețul total pe care ni l-ai plătit pentru a cumpăra astfel de produse sau servicii sau pentru a utiliza site-ul web. O astfel de limită se va aplica în totalitate tuturor revendicărilor, acțiunilor și cauzelor de acțiune de orice fel și natură.

12. Confidențialitate

Pentru a accesa site-ul și/sau serviciile noastre, este posibil să ți se solicite să furnizezi anumite informații despre tine, în cadrul procesului de înregistrare. Ești de acord ca orice informație pe care o furnizezi să fie întotdeauna exactă, corectă și actualizată.

Luăm în serios datele tale personale și ne angajăm să îți protejăm confidențialitatea. Nu vom folosi adresa ta de e-mail pentru mesaje nesolicitate. Orice e-mailuri pe care ți le trimitem vor fi numai în legătură cu furnizarea de produse sau servicii convenite.

Am elaborat o politică pentru a răspunde oricăror probleme de confidențialitate pe care le-ai putea avea. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți Declarația noastră de confidențialitate și Politica noastră privind cookie-urile.

13. Restricții la export/conformare la legislație

Accesul la site din teritorii sau țări în care conținutul sau achiziționarea produselor sau serviciilor vândute pe site sunt interzise. Nu poți utiliza acest site web dacă acest lucru încalcă legile și reglementările de export din Statele Unite.

14. Marketing afiliat

Prin intermediul acestui site web ne putem angaja în activități de marketing afiliat, prin care primim un procent din, sau un comision pentru, vânzarea de servicii sau produse pe sau prin intermediul acestui site web. De asemenea, putem accepta sponsorizări sau alte forme de compensare publicitară de la organizații. Această dezvăluire este destinată respectării cerințelor legale privind marketingul și publicitatea care se pot aplica, cum ar fi regulile Comisiei federale pentru comerț din SUA (US Federal Trade Commission).

15. Cesiune

Nu poți cesiona, transfera sau subcontracta niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile tale în conformitate cu acești Termeni și condiții, în totalitate sau parțial, către niciun terț fără acordul nostru prealabil, exprimat în scris. Orice presupusă cesiune care încalcă această secțiune va fi nulă.

16. Încălcarea acestor Termeni și condiții

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi care ne revin în baza acestor Termeni și Condiții, dacă încalci în vreun fel acești Termeni și Condiții, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate pentru a face față încălcării, inclusiv suspendarea temporară sau definitivă a accesului tău la site, contactând furnizorul tău de servicii de internet pentru a solicita blocarea accesului la site web și/sau inițierea de acțiuni în justiție împotriva ta.

17. Despăgubire

Ești de acord să ne despăgubești, să ne aperi și să ne menții în afara oricărei acuzații, revendicări, răspunderi, daune, pierderi și cheltuieli, referitoare la încălcarea acestor Termeni și condiții și a legilor aplicabile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de confidențialitate. Ne vei rambursa cu promptitudine pentru daunele, pierderile, costurile și cheltuielile legate de sau care decurg din astfel de daune.

18. Renunțare

Nerespectarea oricărei dispoziții prevăzute în acești Termeni și Condiții și în orice Acord sau neexercitarea oricărei opțiuni de reziliere nu va fi interpretată ca renunțarea la aceste prevederi și nu va afecta valabilitatea acestor Termeni și Condiții sau a oricărui Acord sau orice parte a acestora, sau dreptul ulterior de a pune în aplicare fiecare dispoziție.

19. Limba

Acești Termeni și condiții vor fi interpretați și înțeleși exclusiv în Romanian. Toate notificările și corespondența vor fi scrise exclusiv în limba respectivă.

20. Întregul acord

Acești Termeni și condiții, împreună cu Declarația noastră de confidențialitate și Politica privind cookie-urile, vor constitui întregul acord între tine și Cool Web Design SRL în legătură cu utilizarea de către tine a acestui site web.

21. Actualizarea acestor Termeni și condiții

Este posibil să actualizăm periodic acești Termeni și condiții. Cade în obligația ta să verifici periodic acești Termeni și condiții pentru modificări sau actualizări. Data prevăzută la începutul acestor Termeni și condiții este ultima dată de revizuire. Modificările aduse acestor Termeni și condiții vor intra în vigoare după publicarea lor pe acest site. Continuarea utilizării acestui site web după publicarea modificărilor sau actualizărilor va fi considerată o notificare a acceptării tale de a respecta și de a fi obligat de acești Termeni și Condiții.

22. Alegerea legislației aplicabile și a jurisdicției

Acești Termeni și condiții se vor supune legilor din Statele Unite. Orice litigii legate de acești Termeni și Condiții vor fi supuse jurisdicției instanțelor judecătorești din Statele Unite. În cazul în care o parte sau dispoziție a acestor Termeni și Condiții este considerată de o instanță sau de o altă autoritate ca fiind invalidă și/sau inaplicabilă conform legislației aplicabile, o astfel de parte sau dispoziție va fi modificată, ștearsă și/sau aplicată în măsura maximă permisă, astfel încât să pună în aplicare intenția acestor Termeni și condiții. Celelalte prevederi nu vor fi afectate.

23. Informații de contact

Acest site web este deținut și operat de Cool Web Design SRL.

Ne poți contacta în legătură cu acești Termeni și condiții prin pagina noastră de contact.

24. Descarcă

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.